STRONA GŁÓWNA
Korzyści dla pracodawców
Porady dla pracodawców
Zwolnienia z wpłat na PFRON
Giełda pracy
Osoba niepełnosprawna prowadzi firmę
Najczęściej używane pojęcia
Kampania społeczna
Aktualności
Polecane Linki
Galeria

NOCLEGI NA SZKOLENIA

Krynica-Zdrój (onet noclegi)
Jastarnia (onet noclegi)
Ustrzyki Dolne (onet noclegi)
Witryna powstała dla potrzeb projektu

"Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II"

realizowanego w ramach Działania 1.4 (Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) schemat b), Priorytet 1 (Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Celem projektu jest tworzenie większych możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym poprzez subsydiowanie wynagrodzeń rekompensujących pracodawcom z otwartego rynku pracy zwiększone koszty zatrudniania tych osób (komponent I) oraz zmiana i utrwalanie zmienionych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych (komponent II). W komponencie I udzielone zostanie wsparcie dla osób, które pod względem strukturalnym mają największe trudności z wejściem i utrzymaniem się na otwartym rynku pracy - niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności lub znacznym ze schorzeniami bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym ze schorzeniami. W komponencie II przeprowadzone zostaną działania - upowszechniające i utrwalające wśród pracodawców otwartego rynku pracy dostępne formy wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także wpływające na zmianę wizerunku i utrwalające postrzeganie osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego pracownika.
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Portal prowadzi: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II, 13 00 - 828 Warszawa, tel. (022) 50 55 500, email: kontakt@sprawnizawodowo.pl