STRONA GŁÓWNA
Korzyści dla pracodawców
Porady dla pracodawców
Zwolnienia z wpłat na PFRON
Giełda pracy
Osoba niepełnosprawna prowadzi firmę
Najczęściej używane pojęcia
Kampania społeczna
Aktualności
Polecane Linki
Galeria

NOCLEGI NA SZKOLENIA

Gdynia (onet noclegi)
Karwia (onet noclegi)
Jastarnia (onet noclegi)
Witryna powstała dla potrzeb projektu

"Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II"

realizowanego w ramach Działania 1.4 (Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) schemat b), Priorytet 1 (Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Celem projektu jest tworzenie większych możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym poprzez subsydiowanie wynagrodzeń rekompensujących pracodawcom z otwartego rynku pracy zwiększone koszty zatrudniania tych osób (komponent I) oraz zmiana i utrwalanie zmienionych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych (komponent II). W komponencie I udzielone zostanie wsparcie dla osób, które pod względem strukturalnym mają największe trudności z wejściem i utrzymaniem się na otwartym rynku pracy - niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności lub znacznym ze schorzeniami bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym ze schorzeniami. W komponencie II przeprowadzone zostaną działania - upowszechniające i utrwalające wśród pracodawców otwartego rynku pracy dostępne formy wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także wpływające na zmianę wizerunku i utrwalające postrzeganie osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego pracownika.
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Portal prowadzi: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II, 13 00 - 828 Warszawa, tel. (022) 50 55 500, email: kontakt@sprawnizawodowo.pl